Tweelingzielen

 

I love you with a deeper love

than any human heart has ever know

I love you with a soul

that has lived a thousand lifetimes

always waiting to meet you again

so i can promise to be yours forever

 

Een tweelingziel betekent letterlijk:  1 ziel gesplitst in 2 lichamen

Bij incarnatie wordt de ziel over 2 fysieke lichamen verdeeld, Die lichamen hoeven geen gezins- of familieband te hebben en hoeven ook niet fysiek dicht bij elkaar te zijn.

Vele mensen ervaren een 'ontbrekend' iets in hun leven, er moet meer zijn.

Een belangrijk kenmerk bij Tweelingzielen is dat zij ieder op zich groeien in hun bewustwording. Bij de ene gebeurt dit sneller dan bij de andere en is een geleidelijk proces dat jaren of zelfs levens duurt. 

Wanneer een ontmoeting plaatsvind ontstaat een symbiose. Een gevoel dat zij nergens anders ter wereld kunnen vinden dan bij elkaar. Een totale eenheid van gevoel en emoties, iets wat zij nooit eerder meemaakten.

Voor hun omgeving is dit een raadsel en Tweelingzielen ervaren dan ook dikwijls een gevoel van gemis of leegte.

Een ontmoeting gaat niet zonder slag of stoot; zij weten dat zij op zielenniveau bij elkaar horen maar hun ego neemt de bovenhand. Hierdoor slaat 1 van beide op de vlucht wegens angst en onzekerheid. Hun ego wil controle en hun hart wil complete overgave daardoor zijn deze in conflict. Zo ontstaat een spiraal van aantrekken en afstoten.

Tweelingzielen zijn 'verplicht' om bewust en onvoorwaardelijk om te gaan met elkaar, ze kunnen hier niet omheen.

Het doel achter de ontmoeting is dat beide harten elkaars bestaan moeten ontdekken om los van elkaar aan hun eigen levensdoel te werken. Tweelingzielen dienen elk op zich dus eerst levenstaken te volbrengen.

 

Kenmerken van het ego zijn:

-angst

-onzekerheid

-boosheid

-controle

-aantrekken/afstoten

-losbandig gedrag

-ontkenning

 

Dit zijn typische kenmerken tijdens ontmoetingen tussen Tweelingzielen.

Leer liefhebben zonder voorwaarden. Je wordt door het universum verplicht om met je hart te voelen en je krijgt lessen tot jullie samen klaar zijn om als Tweelingzielen met elkaar te kunnen omgaan. Het is een proces waarbij je met heel wat onbegrip en pijn te maken krijgt maar als je de nodige lessen hebt geleerd ervaren jullie samen heel wat moois.