Numerologie

De Betekenis van Elk Getal

 

Numerologie geeft ons de kans een beter inzicht in onszelf te krijgen. Het laat ons zien wat onze gaven en mogelijkheden zijn en op welk gebied onze beperkingen liggen. Het onthult onze levenslessen, en leert ons over de krachten die ons beheersen en die we tegenkomen. Via de numerologie kunnen we ons leven op een hoger plan brengen. 

 

Nummer 1

De drijfveer van Levenspad nr.1 in dit leven komt neer op individuele verlangens, onafhankelijkheid en de behoefte aan persoonlijke verwezenlijking.

Het doel wat vervuld moet worden op dit Levenspad is: onafhankelijk worden. Dit is een tweeledig leerproces: ten eerste moet je leren op eigen benen te staan en niet meer afhankelijk te zijn van anderen. Nadat je dan werkelijk onafhankelijk bent, moet je leren om een leider te worden.

Veel van onze generaals, bedrijfsleiders en politieke leiders zijn mannen en vrouwen met een Levenspad nummer 1. De 1 heeft altijd potentieel voor grootsheid als leider, maar ze kunnen falen als volger. Veel ‘enen’ zijn een groot deel van hun leven bezig hun afhankelijke kant af te schudden. Daarna is dan maar weinig tijd van leven over om te genieten van de voordelen van onafhankelijkheid. Iemand met een 1 moet een omgeving overwinnen waarin het gemakkelijk is om afhankelijk te zijn, en onafhankelijkheid juist moeilijk is.

Positieve Eigenschappen:

Een persoon met de positieve eigenschappen van de 1 loopt over van de creatieve inspiratie, en heeft ook het enthousiasme en de doelgerichtheid om veel te bereiken.

Je drijfveer en potentieel voor actie komt direct voort uit de enorme diepte van de kracht die je hebt, en dan zowel de fysieke als innerlijke vormen van kracht. Met deze kracht komt volslagen vastberadenheid en het vermogen om te leiden. Als een geboren leider heb je een waar talent om elke situatie op charmante wijze te sturen.

Omdat je heel oorspronkelijk bent, heb je misschien wel talenten als uitvinder of vernieuwer. Je onafhankelijkheid zou zichtbaar zijn, wat voor werk je ook kiest. Je hebt heel grote persoonlijke behoeftes en wensen, en je hebt sterk het gevoel dat je altijd je eigen overtuigingen moet volgen. Je bent ambitieus, en je verstaat de kunst (of moet dit leren) om jezelf te promoten. Hoewel je dit uit sociale overwegingen waarschijnlijk verbergt, ben je behoorlijk egocentrisch en je wilt meestal dat je je zin krijgt.

Negatieve Eigenschappen

Wanneer iemand met een nr. 1 Levenspad niet volledig uitontwikkeld is en dus de negatieve eigenschappen laat zien, dan kan diens houding heel afhankelijk lijken. Als je de negatieve eigenschappen van 1 laat zien dan ben je waarschijnlijk zeer ontevreden met je omstandigheden en verlang je naar zelfredzaamheid.

Dit is de zwakke of afhankelijke kant van de negatieve eigenschappen. Aan de sterke kant van de negatieve curve kan de 1-energie juist te zelfzuchtig, egoïstisch en egocentrisch zijn. Een teveel aan vertrouwen en ongeduld kenmerken dit individu.

 

Nummer 2:

In veel opzichten ben je helemaal van de gewoonte en routine en je houdt ervan dat je pad en je patronen ingesleten en bekend zijn. Als geboren verzamelaar kun je amper afstand doen van iets dat ook maar een beetje waarde heeft. De positieve gereedschappen van personen met een nr. 2 Levenspad zorgen voor extreem gevoelige mensen die het fijngevoelige vermogen hebben om gebalanceerd en eerlijk te zijn.

Je kunt duidelijk het volledige spectrum van gezichtspunten zien in ieder meningsverschil en in iedere situatie. Vanwege die eigenschap komen mensen vaak naar jou toe voor bemiddeling. In deze rol lukt het je om geschillen op te lossen met sierlijke onpartijdigheid. Er is oprechte betrokkenheid bij anderen, je denkt het beste van mensen en je wilt het beste voor hen.

Positieve Eigenschappen:

Je bent compleet eerlijk en open in je gedachten, woorden en daden. Je bent geneigd om uit te blinken in een groepsactiviteit waarbij je expertise in het omgaan met, en het samenbrengen van, mensen effectief kan worden gebruikt. Omgangsvormen en tact typeren altijd jouw omgang met anderen, en je bent niet iemand die een groep of een situatie te sterk domineert. Je bent een meester van het compromis en van het handhaven van de harmonie in je omgeving, en zult je niet gauw laten verleiden tot gekibbel.

Negatieve Eigenschappen:

De negatieve kant van de 2 levert eigenlijk nog niet eens een probleem op. De grootste moeilijkheid die je kunt tegenkomen is die van passiviteit, en van apathie en onverschilligheid. De negatieve 2 kan heel pessimistisch zijn en bereikt weinig. Overbodig te zeggen: de negatieve 2 hoort niet in de zakenwereld thuis en zelfs een positiever 2-individu heeft waarschijnlijk liever een vriendelijker en wat minder competitieve omgeving.

 

Nummer 3:

Het levenspad van een nr. 3 gaat over expressie, sociale vaardigheid en creativiteit. Dat zijn de lessen om in dit leven te leren.

Hier zijn de entertainers van de wereld te vinden, heldere, bruisende, sprankelende mensen met een zeer optimistische houding. Een echt begaafde 3 beschikt over uitzonderlijke creatieve vaardigheden, vooral op verbaal gebied; schrijven, spreken, misschien acteren. Kenmerkend is dat de levensweg 3 een bovengemiddeld vermogen geeft in bepaalde kunstvormen. Dit kan schilderen zijn, binnenhuis- of landschapsarchitectuur, ambachten, schrijven, muziek, op het podium, of zelfs al het bovenstaande omvatten. Je hebt de aanleg om een gelukkig, geïnspireerd persoon te zijn en bent voortdurend op zoek naar inspiratie van soortgelijke mensen. Je uitbundige karakter kan je ver brengen, vooral als je ooit in staat bent om je energie en talenten te richten.

Positieve Eigenschappen:

De zonnige kant van dit pad hangt samen met harmonie, schoonheid en met het plezier je creatieve talenten te delen met de wereld. Het vastleggen van je vermogen in creatieve zelfexpressie is het hoogste niveau van dit levenspad. De kenmerken van de 3 zijn warmte en vriendelijkheid; je bent een goede prater, sociaal en open. Je benadering van het leven is meestal zeer positief en je hebt vrijwel zeker een zonnige en openhartige aard. Je kunt goed omgaan met alle tegenslagen van het leven en herstelt hier ook gemakkelijk van. Je hebt goede manieren en lijkt je erg bewust van andermans gevoelens te zijn. Over het algemeen leef je het leven ten volle, vaak zonder je al te veel zorgen te maken over de toekomst. Je bent niet erg goed in het omgaan met geld omdat je er over het algemeen niet veel om geeft. Je geef het uit als je het hebt, en je geeft het niet uit als je het niet hebt.

Negatieve Eigenschappen:

Aan de negatieve kant kan een 3 zo blij zijn door zijn levensvreugde dat het leven lichtzinnig en oppervlakkig kan zijn. Je kunt je vaardigheden verspillen en te weinig zingeving laten zien. De 3 kan een raadselachtig type zijn; zonder duidelijke reden kun je humeurig worden en je opeens terug trekken. Escapistische neigingen zijn niet ongewoon en je vindt het erg moeilijk om je blijvend te vestigen in een plaats of een positie. Waak ervoor dat je niet te kritisch bent tegen anderen, of ongeduldig, intolerant, of juist overdreven optimistisch.

 

Nummer 4:

Levenspadnummer 4 levert de allerbetrouwbaarste, meest praktische en down-to-earth individuen; deze mensen vormen de hoeksteen van de samenleving. Het doel van dit levenspad is te leren om opdrachten aan te nemen en ze met toewijding en doorzettingsvermogen uit te voeren. Je vraagt altijd minstens zoveel van jezelf als van anderen, en soms nog veel meer. Je hebt het soort doorzettingsvermogen dat nogal eens wordt verward met pure koppigheid. Als je een beslissing hebt genomen, zul je eraan vasthouden; of de gevolgen nu goed, verkeerd of neutraal zijn. Je bent zeer beslist in wat je doet en vastbesloten om precies zo met de dingen om te gaan zoals jij weet dat het moet. Je vasthoudendheid aan het doel en het vermogen om de klus te klaren, grenzen aan obsessie.

Positieve Eigenschappen:

Je bent een uitstekende organisator en planner vanwege je aangeboren talent om de dingen met een gezond en praktisch verstand te bekijken. Je bent een fantastisch manager die dingen prima voor elkaar weet te krijgen. Trouw en toegewijd maak je ook het beste van je huwelijk en je bent een betrouwbare zakenpartner. Vrienden heb je misschien wat minder, maar je bent wel heel close met ze en als vriendschappen eenmaal zijn ontstaan, dan gaan ze vaak een leven lang mee.

De nummer 4 is stevig verbonden met het element aarde, waar hij zijn kracht en volledige realiteitszin aan ontleent. Je bent één van de meest betrouwbare mensen die je kent. Als geduld en besluitvaardigheid het ooit kunnen winnen dan kun je er zeker van zijn dat je veel succes behaalt in je leven.

Negatieve Eigenschappen:

De negatieve kant van een 4 kan overdreven dogmatisch, bekrompen en onderdrukkend zijn. In oppervlakkige mensen heb je geen zin, en je hebt niet de tact om je gevoelens te verbergen voor je omgeving. Daar komt bij dat de negatieve 4 de slechte neiging heeft om zich te verliezen in dagelijkse gewoonten en vaak het grote plaatje te missen en daarmee ook de grootse kansen die zo nu en dan toch voorbij komen.

 

Nummer 5:

Een 5 is meestal erg veelzijdig, avontuurlijk en vooruitstrevend. Met een 5 als Levenspad ben je één van die mensen die er altijd naar streeft antwoorden te vinden op de vele vragen die het leven opwerpt. Je wilt helemaal niet beperkt worden, want dit is het getal van vrijheid en onafhankelijkheid.

Je verafschuwt routine en saai werk en je bent er niet erg goed in om je te houden aan dagelijkse taken die op tijd af moeten. Je bent wel goed in communiceren, en je weet hoe je mensen om je heen kunt motiveren. Dat wijst er misschien op dat je een soort leraar bent.

Een voorliefde voor avontuur kan je leven domineren. Dit kan zowel op geestelijk als op fysiek gebied zijn, maar in beide gevallen windt de kans op ontdekken je op en je onderzoekt graag spectaculaire nieuwe wegen. Je bent waarschijnlijk op meerdere vlakken getalenteerd, maar net zo waarschijnlijk kun je lijden aan een gebrek aan richting en ontstaat er enige verwarring rondom je ambitie.

Positieve Eigenschappen:

De persoonlijkheid van een 5 is vaak zorgeloos en makkelijk in de omgang. Een 5 maakt zich niet zo druk om morgen. Het is belangrijk voor je dat je je omringt met mensen die ook zo in elkaar zitten, en dat je probeert mensen te mijden die te serieus en veeleisend zijn. Ook doe je er goed aan werk te vinden waarbij je denken wordt uitgedaagd. Dat past beter bij je dan routine en een overdaad aan verantwoordelijkheden. Je bent op je best als je met mensen te maken hebt, maar het belangrijkste is dat je de vrijheid hebt om jezelf te allen tijde uit te drukken. Je hebt een aangeboren talent om grote complexe aangelegenheden goed te overdenken en ze vlug te analyseren, om vervolgens weer verder te gaan naar iets nieuws.

Negatieve Eigenschappen:

In de vervelendste invulling van de Levenspad-5 energieën, zou je heel onverantwoordelijk kunnen worden als het gaat over je huiselijk leven en zakelijk bestaan. Een totale hang naar sensatie en avontuur kan er voor zorgen dat je genotzuchtig wordt en compleet onbewust van de gevoelens van de mensen om je heen. In het ergste geval zijn negatieve 5-en zeer onbetrouwbaar en vol eigenbelang.

 

 

Nummer 6:

Een Levenspad nr. 6 impliceert dat een sterk verantwoordelijkheidsgevoel nadrukkelijk aanwezig is in je karakter. Je bent idealistisch en je moet je nuttig voelen om gelukkig te zijn. Je belangrijkste bijdrage is dat je adviezen geeft, dienstbaar bent en altijd weer steun geeft. Dit is het Levenspad dat met leiderschap wordt verbonden door het goede voorbeeld te geven en verantwoordelijkheid te nemen. Zodoende is het jouw plicht om de last op je te nemen en altijd klaar te staan.

Iemand met Levenspad nr. 6 is geneigd om krachtig en met mededogen te functioneren, een sympathiek en vriendelijk persoon, gul met zowel persoonlijke als met materiële middelen. Wijsheid, balans en begrip zijn de kernwaarden van dit Levenspad. Je buitengewone wijsheid en je vermogen om de problemen van anderen te begrijpen heeft zijn oorsprong waarschijnlijk in je jeugd waardoor je de generatiekloof gemakkelijk overbrugt en al op jonge leeftijd een belangrijke rol aanneemt. Terwijl de 6 enorme verantwoordelijkheden kan aannemen in de maatschappij, draait voor hem of haar het leven toch vooral om thuis en familie, want de 6 is het meest huiselijke van alle nummers.

Positieve Eigenschappen:

De meeste mensen met een 6 zijn positieve types die rustig veel meer dan hun deel van de last dragen en altijd klaarstaan als je ze nodig hebt.

Je bent erg menselijk en realistisch over het leven, en voor jou bestaan de meest belangrijke dingen in je leven uit je thuis, je familie en je vrienden.

Negatieve Eigenschappen:

Vermijd de neiging om overweldigd te worden door verantwoordelijkheden, zodat je geen slaaf van anderen wordt. Misbruik van dit Levenspad heeft tot gevolg dat je neigt naar overdrijving, overdaad en zelfrechtvaardiging. Je moet ervoor waken dat je niet je eigen standpunt op vervelende manier aan anderen opdringt. De draaglast van dit nummer is van nature zwaar en in zeldzame gevallen wijs je als nr. 6 zelfs alle verantwoordelijkheid af. Daardoor voel je je dan weer schuldig en ongemakkelijk, en het zal veel schadelijke gevolgen hebben voor je relaties met anderen.

 

Nummer 7:

Een persoon met Levenspad 7 is een vredige en gevoelige ziel, van nature nogal teruggetrokken en analytisch. De overweldigende kracht van een 7 schuilt in de diepte van het denken. Doordat je intellectueel, wetenschappelijk en leergierig bent, accepteer je geen aannames totdat je zelf het onderwerp hebt ontleed en bent aangekomen bij je eigen onafhankelijke conclusie. Dit is een zeer geestelijk getal en het geeft vaak een soort geestelijke wijsheid die al op vrij jonge leeftijd zichtbaar is.

Positieve Eigenschappen:

Je bent erg grondig en compleet in je werk; echt zo’n perfectionist die ook van ieder ander verwacht dat die een hoge standaard hanteert. Je beoordeelt situaties snel en met verbazingwekkende precisie. Je hebt geen grote vriendenkring, maar als je iemand als vriend accepteert dan is dat voor het leven. Je bent niet echt een heel sociaal persoon en je gereserveerdheid wordt vaak aangezien voor afstandelijkheid. Maar dat is het helemaal niet, het gaat er meer om je eigen basisgevoel van onzekerheid te verbergen. Het liefst ben je alleen, weg van alle drukte van het moderne leven.

Negatieve Eigenschappen:

In het meest negatieve gebruik van 7-energie kun je erg pessimistisch worden, lusteloos, twistziek en geheimzinnig. Een persoon met Levenspad 7 die het leven niet volledig leeft en niet voldoende ervaring opdoet, is maar een moeilijk persoon om mee te leven, die nauwelijks rekening houdt met anderen en een negatieve houding heeft. De negatieve 7 is erg egoïstisch en verwend. Als je één van de negatieve eigenschappen hebt, kun je je daar moeilijk van ontdoen omdat je het gevoel hebt dat de wereld je van alles verplicht is, of je op de één of andere manier niet rechtvaardig behandelt. Gelukkig is de negatieve 7 niet de standaard 7, tenminste niet zonder enige verzachtende goede eigenschappen. Het gevoelsleven van een 7 laat vaak enorme verschuivingen zien tussen hoog en laag. Stabiliteit in je gevoelens kan iets ongrijpbaars voor je zijn.

 

Nummer 8:

Met een Levenspad nummer 8 ben je erop gefocust voldoening te (leren) vinden in de materiële wereld. Levenspad 8 produceert vele krachtige, zelfverzekerde en materieel succesvolle mensen. Je zult onafhankelijk, krachtig en competitief zijn. Je gewoonten betreffen praktische en aardse zaken, met daarnaast relatief weinig tijd voor dromen en visioenen. Je zult je ambities willen gebruiken, je organisatietalent, en je effectieve aanpak, om een bevredigende ‘niche’ voor jezelf te creëren. De meeste van je zorgen gaan over geld en over het beheersen van de macht, die ervan uitgaat. Dit Levenspadnummer is misschien wel het nummer dat de meeste waarde hecht aan de status die met materieel succes gepaard gaat.

Positieve Eigenschappen:

Als je een positieve 8 bent, dan ben je begiftigd met een enorm potentieel voor het bedenken van verreikende projecten en ideeën, maar je bezit ook de vasthoudendheid en onafhankelijkheid om hiermee door te gaan totdat het klaar is. Kortom, je bent goed toegerust voor de competitie in het bedrijfsleven of als ondernemer. Je weet hoe je jezelf en je omgeving moet managen. Je bent praktisch en constant in je streven naar belangrijke doelstellingen en je hebt de moed van je overtuiging als het gaat om het grijpen van de kansen die je nodig hebt om vooruit te komen.

Negatieve Eigenschappen:

De negatieve 8 kan dictatoriaal zijn en onderdrukt vaak het enthousiasme en de inspanningen van zijn medemens. Vaak wordt de kracht van de eigen persoonlijkheid een belemmering voor intieme gevoelens van anderen waarmee ze in contact komen. Materieel gewin en beloningen worden vaak al te belangrijke doelen, zelfs ten koste van familie, thuis en geestelijke vrede. Toewijding aan succes kan een obsessie worden. Emoties en gevoelens worden vaak onderdrukt door de negatieve 8 en dat heeft isolatie en eenzaamheid tot gevolg. Alle mensen met een Levenspad 8 moeten oppassen dat ze de mening van anderen niet zomaar naast zich neerleggen.

 

Nummer 9:

De sleutels tot de natuur van een 9 zijn compassie, gulheid en een zeer humanitaire houding. Meestal produceert dit nummer een zeer betrouwbaar en fatsoenlijk individu. Je bent vaak heel gevoelig en bekijkt de wereld met veel gevoel en compassie. De 9 is de hoogste van de enkele getallen en neemt daardoor een verhoogde positie in met bepaalde verantwoordelijkheden. Het levensdoel van een 9 is filosofisch van aard. Rechters, geestelijk leiders, genezers en leraren hebben vaak veel 9 energie.

Positieve Eigenschappen:

Materieel gewin is niet heel belangrijk, al zijn sommige Negens toch prima in staat ervoor te zorgen dat ze op het aardse vlak goed worden beloond. Vaak vraagt het Levenspad van 9 een zeer onzelfzuchtige houding en het opgeven van materiële bezittingen ten behoeve van het gezamenlijk goed. Zelfs de zeer gemiddelde 9 heeft een groot mededogen. Het verlangen anderen te helpen, in het bijzonder diegenen met veel zorgen of weinig privileges, is sterk. Je zult regelmatig merken dat er misbruik van je wordt gemaakt en dat je in de steek gelaten wordt door anderen vanwege je vrijgevigheid. De nr. 9 heeft een diep begrip van het leven en dat manifesteert zich soms op artistiek of literair gebied. Je hebt het vermogen om heel gemakkelijk vrienden te maken want mensen worden echt aangetrokken tot je magnetische, open persoonlijkheid.

Negatieve Eigenschappen:

Zoals alle Levenspadnummers heeft ook de 9 negatieve eigenschappen, en vanwege de veeleisende aard van de waarlijk positieve 9, hebben veel Negens de neiging om hier last van te hebben. Het is niet ongebruikelijk dat de 9 de realiteit en uitdagingen van de opgelegde doelen vermijdt, want onzelfzuchtigheid is geen gemakkelijke eigenschap. Je kunt er moeite mee hebben te geloven dat geven, en een gebrek aan persoonlijke ambitie, ook voldoening kan geven. Je moet je realiseren en aanvaarden dat er weinig te winnen is in termen van lange-termijn tevredenheid en geluk, als je de natuurlijke onbaatzuchtige neigingen van dit pad afwijst.

 

 

De Betekenis van de Meestergetallen:

 

Nummer 11:

Het levenspad van een nr 11 staat in het teken van verlichting. Dit is het getal dat wordt geassocieerd met spiritueel bewustzijn. Als één van de twee meestergetallen geeft de 11 inzichten en kennis die buiten het bevattingsvermogen van anderen liggen. De levenshouding van Levenspad-11 mensen is wel een beetje extreem; extreem intuïtief, vooruitstrevend, idealistisch, visionair en ontwikkeld. Deze uitersten zorgen ervoor dat u een interessant, zij het ongebruikelijk, persoon bent, die de samenleving veel te bieden heeft.

Positieve Eigenschappen:

Iemand met een Levenspad nr 11 is een diepe denker, en je bent ongetwijfeld geïnteresseerd in de vele mysteries en meer intrigerende facetten van het leven. Je vernieuwende denkwijze en open geest kunnen je op ieder gebied succes brengen. Toch ben je de maatschappij het meest van dienst als je je vaardigheden op het gebied van raadgeving en begeleiding inzet. Veel van je idealisme richt zich op mensen en hun welzijn. Je verwacht veel van jezelf en van degenen die dicht bij je staan.

Negatieve Eigenschappen:

Dit is een Levenspad dat vaak stemmingswisselingen laat zien van grote opgetogenheid tot diepe depressie. Waarschijnlijk heb je moeite beslissingen te nemen en vind je het lastig om je leven ‘in de juiste versnelling te krijgen’. De 11 heeft wel eens last van gevoelens van ongemak en ontevredenheid over wat hij heeft bereikt of met zijn persoonlijke vooruitgang. Je grootse plannen zijn meestal wel zinvol, maar ze kunnen erg onpraktisch zijn en je kunt het spoor bijster raken. Er is nog een heel andere kant van je waarin het je aan gezond verstand ontbreekt en je bent vaak niet in staat om onderscheid te maken tussen fantasie en werkelijkheid. Wat dat betreft bent je misschien meer een dromer dan een doener. Wanneer je echter wel doelgericht bent, dan lijken je ideeën door het hogere te zijn geïnspireerd. Je bent misschien geen leider, maar zeker wel een visionair en uiterst geschikt voor het bedenken van goede ideeën.

 

Nummer 22:

Levenspadnummer 22 is de hoogste van de twee meestergetallen, en de krachtigste van alle Levenspadnummers. Als zodanig is het tevens de meest moeilijke weg om te vervullen en om aan te voldoen. De 22 is toegerust met veel innerlijke kracht en deze mensen kunnen iedere hoogte bereiken in het leven. Een volstrekt positieve Levenspad-22-persoon die ook nog de juiste opleiding heeft, kan werkelijk een meesterbouwer in de maatschappij zijn. Een idealistische natuur wordt dan verankerd in praktische grond, waardoor je in staat bent om grootse en vergaande projecten te bedenken en tot het einde toe uit te voeren. Als je dat wil en bereid bent ervoor te werken, kun je enorm veel succes, prestige en roem verwerven. Natuurlijk wordt niet iedereen met dit Levenspadgetal beroemd, maar wellicht heb je al vroeg in je leven het besef dat je de mogelijkheid hebt om veel te bereiken met relatief weinig inspanning.

Positieve Eigenschappen:

Diverse Levenspadnummers bezitten een begrip van spiritualiteit, maar de 22 is uniek in die zin dat dit pad niet alleen geweldig begrip heeft, maar ook de mogelijkheid om kennis in de praktijk te brengen. Je hebt een doel in je leven en je beziet je taken en plichten op een emotioneel beheerste en besluitvaardige manier.

Negatieve Eigenschappen:

Mensen met nr. 22 die werkelijk negatief zijn, zijn zeldzaam. Als ze al eens voorbijkomen, dan is hun kracht gelijk aan die van een positieve 22, maar hun beweegredenen zijn negatief en deze mensen zijn bazig, ongevoelig en veeleisend. De meerderheid van de 22 mensen vallen over het algemeen in een categorie mensen die nog over voldoende capaciteit beschikken om grote hoogten te bereiken binnen hun gekozen gebied. Emotionele zelfbeheersing kan handig zijn in het bedrijfsleven. Dit is een krachtig Levenspad, zowel om er materieel beter van te worden, als om de meerwaarde die men voor de mensheid kan betekenen.