Tweelingziel, vlam of straal? 

 

Go find yourself, so you can find me 

-your soulmate-

 

Het proces van tweelingrelaties kun je onderverdelen in meerdere fases: tweelingzielen, tweelingvlammen en tweelingstralen. Het is echter niet zo dat je altijd door alle fases heen hoeft te gaan of dat dit verschillende personen zijn. Zo kun je ook je tweelingvlam ontmoeten, zonder dat je ooit je tweelingziel ontmoet hebt. Of kun je resoneren met je tweelingstraal op het niveau van een tweelingziel waardoor je niet de volledige diepgang van de verbinding kunt herkennen.

 

Kenmerken tweelingzielen

De mens die vanuit hart en ziel is gaan leven wordt intuïtiever en ontwikkelt heldere gaven. Hij/zij voelt veel meer aan achter de woorden, neemt veel meer waar, reageert op de gedachten en uitstralende sfeer van anderen, maar ook van de natuur. Bewustzijnsgroei ontstaat door wat er waargenomen wordt op dieper zielsniveau. In zichzelf en de omgeving. De ontwakende zielemens kan niet meer alleen over koetjes en kalfjes, het huishouden, de boodschappen, het werk, de collega’s, hypotheek en vakantie praten. Hij of zij heeft zielenmaten nodig om over de gevoelens van de ziel en ongeziene wereld uit te wisselen. Ook edelstenen, dieren- en planten en hun spirits krijgen hun belangstelling, net als spirituele boeken en cursussen. Een innerlijke rijkdom ontstaat waar alleen een partner die ook vanuit de ziel en het hoger zelf leeft over mee kan praten. Pas als je leeft vanuit dit zielsniveau kun je een tweelingziel herkennen. Een van de kenmerken van tweelingzielen is de wederzijdse herkenning van de eigen diepgang van het hart en het Hoger Zelf. Vaak is het alsof je elkaar woordeloos aanvoelt en altijd weet wat er in die ander omgaat. Je bent op veel meer lagen verweven. Processen gaan dieper en sneller door het samen komen met anderen die reeds vanuit de ziel denken en handelen, door samen te groeien en stoeien, door liefde en soms ook pijn te verdiepen. Door te kiezen voor het hart. Liefde, gesprekken en healing, nemen een belangrijke plaats in. Spirituele ontwikkeling wordt een geïntegreerd deel van je leven. Net als het aanvoelen van de ziel van een ander voorbij de buitenkant. Soms herken je een tweelingziel, maar is die ander nog niet zover. Dit is vaak een pijnlijk proces van loslaten.

 

Kenmerken tweelingvlammen

Als je zieleleven zich multidimensionaal verdiept, nemen emoties en drama’s af. In deze fase kun je je tweelingvlam gaan herkennen. Het wordt rustiger in je terwijl het hart zo diep alles nu beleefd. Geestelijk ben je gegroeid en je bewustzijn is verruimd. Je hebt over alles en iedereen zoveel meer inzichten. Zelfrealisatie en zelfs Kosmisch Meesterschap ontstaan in je, nu het gewoon is geworden vanuit je heldere Gaven en geestelijk overzicht te functioneren. Veel beter geef je grenzen aan, je wordt minder aangepast, oordeelt minder en in tegenstelling tot eerder, voelt je innerlijk kind zich minder vaak gekwetst en niet gezien. Je wordt spiritueel volwassen en bent een Meester. Van oppervlakkige gesprekken word je veel sneller moe. Je multidimensionale ziel met zijn lichtkracht en geestelijke inspiratie gaat er niet (meer) van aanstaan. Er ontstaat meer bewustzijn en erkenning over je buikgevoel, eigenwaarde en zelfliefde. Je leert trouw te blijven aan een dieper ziels-buikgevoel in jou en je kunt je minder aanpassen aan de ander en uitreiken als deze niet zelf zich ook gaat ontwikkelen. Je tweelingvlam is vaak ook iemand  die zo diepgaand bewust en gevoelig is geworden. Een van de symptomen van een tweelingvlam relatie is dat wat je ziet aan schoonheid en kwaliteiten van de ander, ook in jou omhoog gebracht worden. Soms voel je het Hoger Zelf  en het groot bewustzijn van de ander al, terwijl deze er nog niet ten volle naar leeft. Tweelingvlammen zijn dan ook bedoeld elkaar verder te openen in kosmisch meesterschap, in het onvoorwaardelijke hart, het geestelijk leven en het medeschepper zijn. Tweelingvlammen herkennen de eigen Goddelijke kwaliteiten in de ander en voelen alles zeer intens. Het mooie zowel als het pijnlijke of het gemis. In elkaar zien ze de eigen Ziel.

 

Kenmerken tweelingstralen

Tweelingstralen zijn elkaars Goddelijke wederhelft. Voordat tweelingstralen elkaar ontmoeten leven ze al lang vanuit kosmisch meesterschap en zijn ze diepgaand betrokken bij het Verlichtings- en Ontwakingsproces. Kenmerken van tweelingstralen zijn dat ze elkaars denken kunnen scannen (telepathie) en hun etherlichaam en geestelijk lichaam diepgaand verstrengeld zijn. Dit betekent dat ze ook op afstand alles van elkaar voelen. Een tweelingstraal verbinding is een verbinding die zelfs telepathie overstijgt. Als de een groeit, doet de ander dat ook. Als de een verandert, doet de ander dat ook. De processen van tweelingstralen zijn nog directer verbonden dan bij de tweelingvlammen. Zelfs al zouden ze elkaar nooit zien of spreken. Ze zijn elkaars eerste wederhelft vanuit de Bron. Ze hebben ieder een innerlijk kompas waarop ze al lange tijd varen. Ze zijn gewend daarop te vertrouwen en te luisteren naar hun eigen innerlijke stem en hogere leiding. Ze doorzien de trucjes van het ego-ik en oordelen of projecteren minder dan tweelingzielen en tweelingvlammen. Tweelingstralen kunnen met, maar ook zonder elkaar leven. Kenmerkend is dat beiden naast al hun overeenkomsten ook zeer verschillend zijn.