Handlezen; Een Magische Voorspelling 

 

 

The Past is in your Head

The Future is in your Hands

 

Je handen zijn levende spiegels die je persoonlijkheid, behoeften en drijfveren reflecteren. Ze vormen je unieke autobiografie die niet alleen inzicht geeft in je verleden. Je handen geven ook hints over je toekomst. Je lot ligt dus letterlijk in je handen. 

 

Handlezen is een hele kunst, maar gelukkig kun je ook als beginner een heel eind komen. Vooral als je gewapend bent met een sterke intuïtie en een aantal basisinzichten. 

 

De exacte oorsprong van handlezen is verloren gegaan in de nevelen van de tijd. Wel is duidelijk dat de kunst van het handlezen meer dan 5000 jaar geleden is ontstaan in India. Van daaruit waaide het over naar China, Tibet, Egypte, Perzië en uiteindelijk Europa. Tijdens de heksenvervolging werd handlezen in Europa de kop in gedrukt, maar het beleefde een opleving tijdens de Renaissance en Verlichting. In de 20e eeuw toonde de beroemde psychoanalyticus Carl Jung een interesse in handlezen, en sindsdien is het populair gebleven in verschillende gemeenschappen.

 

DE LINKER- EN RECHTERHAND

Als beginnend handlezer is het belangrijk om het verschil tussen de linker-, en rechterhand te weten. Er wordt vaak gezegd dat de linkerhand weergeeft wat de goden (of je genen, het is maar hoe je het bekijkt) je geschonken hebben, en je rechterhand wat jij hiermee doet. De rechterhand wordt dan ook vaak geraadpleegd om obstakels en kansen in het nu te onderzoeken. Deze worden vervolgens in context geplaatst met behulp van de informatie van je linker handpalm, over je potentie en lange termijn pad. Dit is goed om in gedachten te houden als je aan het ontcijferen slaat.

 

LUISTER NAAR JE INTUÏTIE, JUIST AL BEGINNER!

Onthoud dat je, vooral als beginner, tijdens het lezen goed naar je intuïtie mag luisteren. Denk niet al te veel na en staar je niet blind op je handen. Krijg bovendien niet het idee dat je leven helemaal vaststaat: je hebt altijd de mogelijkheid om jouw koers te wijzigen. Handlezen kan je hier juist een handje bij helpen door meer bewustzijn te creëeren.

 

Laten we nu kijken wat de 4 belangrijkste lijnen en 6 bergen op je hand je kunnen vertellen.

 

 

Bij een handlezing worden voornamelijk de lijnen op je handpalmen onder de loep genomen. Daar vind je 4 hoofdlijnen: de hartlijn, de hoofdlijn, de levenslijn en de lotslijn. Deze lijnen geven de ‘energievoorraad’ in bepaalde delen van je leven weer. Uit deze lijnen, en de kleine lijntjes er omheen, kun je dus eindeloos veel informatie halen. Hoogste tijd dus om je eigen handen onder de loep te nemen!

 

1) HARTLIJN

De hartlijn geeft jou als handlezer informatie over zowel het fysieke hart als de emotionele belevingswereld. Deze lijn kan je ook wat vertellen over je relaties. Als hij bijvoorbeeld consistent onderbroken is, kan dat duiden op kortstondige, vluchtige relaties. Een diepe hartlijn wijst op emotionele diepgang en een zwakke, dunne lijn kan juist een fragiel energieveld vertegenwoordigen.

 

2) HOOFDLIJN

De hoofdlijn zegt iets over de rol die logica en het intellect in jouw leven spelen. Hij geeft weer hoe je het leven rationeel gezien benadert, dus niet zozeer hoe je je erover voelt. Is je hoofdlijn recht, dan hecht je je waarschijnlijk aan logica. Een meer gekromde lijn wijst juist op creativiteit en flexibiliteit. Ziet je hoofdlijn er vaag of oppervlakkig uit? Dan benut jij je intellect en ratio misschien niet optimaal in je leven.

 

3) LEVENSLIJN

Deze lijn geeft niet aan hoe lang je zal leven, maar staat voor jouw levensenergie en -kracht. Een diepe levenslijn symboliseert een sterke, sprankelende levensenergie en veel fysieke energie. Als je ziet dat je levenslijn onderbroken is of op sommige punten vervaagt, kan dat duiden op een gebrek aan enthousiasme voor het leven.

 

4) LOTSLIJN

De lotslijn verschijnt vaak pas als in je twintiger- of dertigerjaren. Een rechte lijn wordt vaak als symbool gezien voor een vrij duidelijk, stabiel levenspad. Je weet bijvoorbeeld vroeg wat je wilt gaan doen en doorloopt alle stappen om daar te komen, zonder plotselinge change of plans. Een krommere lotslijn kan er juist op duiden dat iemand verschillende roepingen of interesses onderzoekt in het leven.

 

 

DE 6 BELANGRIJKSTE BERGEN

 

 

1) VENUSBERG

De Venusberg staat voor liefde, passie, seksuele energie en sentimentaliteit. Als je Venusberg groot en ‘vlezig’ voelt, ben jij waarschijnlijk iemand die van schoonheid houdt en veel passie in een relatie brengt. Is deze berg daarentegen koud of hol, dan kan dat duiden op geblokkeerde seksuele energie (en dus geblokkeerde levensenergie).

 

2) LUNABERG

Na de Venusberg is de Lunaberg, of maanberg, de grootste berg op je hand. Bij sommige mensen is de Lunaberg zelfs groter dan de Venusberg. En aangezien de Lunaberg staat voor creativiteit, verbeelding, fantasie en bovennatuurlijke gaven, kan dat duiden op een disconnectie van de (fysieke) realiteit. In elk geval is een goed ontwikkelde Lunaberg een teken van bruisende creativiteit en sprankelende (spirituele) interesses.

 

3) APOLLOBERG

Een grote Apolloberg kan duiden op succes en geluk, vaak op financieel gebied. Een onderontwikkelde Apolloberg kan symbool staan voor een gebrek aan verbeeldingskracht. Verder representeert deze berg je talenten, en dat kunnen er allerlei verschillende zijn. Je bijzondere gevoeligheid, creativiteit, zorgzaamheid of praktische vaardigheden tellen allemaal mee.

 

4) MERCURIUSBERG

Deze berg is van nature groter dan de Apollo- en Saturnusberg; als hij dus even groot is dan de andere twee duidt dat op onderontwikkeling. Die kan duiden op zwakke communicatievaardigheden en zelfs op beschadigde banden met je vrienden of familie. De Mercuriusberg staat niet alleen voor heldere communicatie en relaties met anderen, maar ook voor vindingrijkheid.

 

5) JUPITERBERG

De Jupiterberg staat helemaal voor innerlijke kracht, leiderschap, ambitie en autoriteit. Deze berg zegt dus iets over de kracht van jouw persoonlijkheid. Als hij zacht noch hard voelt kan dat erop wijzen dat je een wijze mentor of leraar bent voor iemand, en dat je je niet laat verblinden door je ambitie. Een harde en grote Jupiterberg staat voor een groot ego en eventuele moeilijkheden in relaties. Tenslotte kan een holle Jupiterberg aangeven dat jouw krachten eerder in volgen dan in leiden liggen.

 

6) SATURNUSBERG

De Saturnusberg geeft aan hoe je met problemen omgaat. Meestal is deze berg vrij plat. Lichte prominentie in de Saturnusberg laat stevige grenzen en een structurele aanpak zien. Als de Saturnusberg flink prominent is kan dat betekenen dat je koppig bent en niet snel bereid om te veranderen. Als hij daarentegen bijna hol is, ben je waarschijnlijk besluiteloos en makkelijk beïnvloedbaar.