Dromen

 

Let your dreams be your wings

 

Het begrijpen van je dromen is van groot belang voor je groei en inzicht. We groeien door inzicht of door ervaring. Ervaring is prima om te groeien, we ervaren pijn, weerstand en begrijpen daardoor hoe we onszelf beter kunnen richten om onze levensdoelen te bereiken. Inzicht komt op ons pad door een wijze persoon die ons helpt inzicht te krijgen maar die wijze persoon kunnen we ook zelf zijn; via onze dromen.

We dromen tijdens de REM-slaap. REM betekent Rapid Eye Movement. Tijdens de REM-slaap bewegen onze ogen snel heen en weer en tegelijkertijd vinden er bijzondere hersenactiviteiten plaats.

Wanneer je tijdens de REM-slaap voortijdig wakker wordt, ben je zeer vermoeid en heb je een slechte concentratie en geheugen. We kunnen niet zonder de REM-slaap, tijdens deze fase spelen emoties een belangrijke rol, hierdoor verlopen de ademhaling en hartslag onregelmatig.

 

Er zijn 3 niveaus van dromen:

 

- Droomniveau 1

Deze dromen zijn meestal letterlijke gebeurtenissen of lessen. Zij bevatten weinig of geen symboliek.

 

- Droomniveau 2

Deze dromen ontstaat vanuit de symbooltaal welke gebonden is aan de persoon en de ervaringen van de dromer zelf. De persoonlijke symbolen worden gevormd door gebeurtenissen die deels vergeten zijn of verdrongen. 

 

- Droomniveau 3

Dromen van het derde niveau worden ook 'grote dromen' genoemd. Deze dromen worden opgebouwd uit symbolen met een universele betekenis. Deze dromen bevatten grote, wijze lessen en geven ons de aanduiding wat ons te doen staat in het leven.

 

Er zijn verschillende soorten dromen:

 

- Gewone dromen

Deze dromen hebben betrekking op gewone, alledaagse dingen. Vaak gaan ze over niet- ingrijpende gebeurtenissen van de vorige dag, je verwerkt hier dag- restjes mee. Ze gaan vaak over kleine ergernissen of dingen die je onbewust wel geregistreerd hebt maar niet bewust opgemerkt.

 

- Verwerkingsdromen

In verwerkingsdromen verwerk je gevoelens en emotionele conflicten en deze dromen kunnen op meer of minder ingrijpende kwesties slaan.

 

- Waarschuwingsdromen

Deze dromen bevatten een waarschuwing. Ze laten een uitkomst van een bepaalde actie zien zodat je kan overwegen of deze actie wel verstandig is om te ondernemen. Waarschuwingsdromen kunnen ook een voorspellend element bevatten.

 

- Nachtmerries

Angstdromen. Deze dromen zijn er om je wakker te schudden en te wijzen op een conflict, diepe angst of blokkade. Wanneer deze dromen regelmatig terugkomen, luister dan naar de lessen die je hieruit moet leren.

 

- Helderziende elementen

Bij deze dromen maak je contact met het astrale en sta je in telepathisch contact met anderen of overleden dierbaren. Hier kijk je samen met hen even terug in het verleden of naar de toekomst.

 

- Lucide dromen

Dit zijn dromen waarin je je bewust bent van het feit dat je droomt, je kan zelf het droomverhaal sturen:

Er zijn geen gebroken verhaallijnen                                                           De waarneming is nauwkeuriger                                                            Je kan deze doom beter onthouden                                                          Je hebt toegang tot herinneringen en waaktoestand                            Geen waarneming van verschil slapen en waken                                Je ziet heldere beelden                                                                            Je bent baas over je droom

 

-Grote dromen

Deze dromen vinden plaats op belangrijke, beslissende momenten in je leven of tijdens een persoonlijke crisis. Ook tijdens belangrijke persoonlijke transformaties komen deze dromen voor. Je krijgt een aanwijzing om de juiste weg te volgen om je levensdoelen te bereiken.