De 5de Dimensie 

 

Van de spirituele dimensies heb je vast wel eens gehoord. Het zijn de dimensies die aangeven hoe ver je bewustzijn reikt.

 

De meeste mensen op aarde zijn zich bewust van de derde en vierde dimensie. Dimensies van – in het kort – exploreren, fouten maken, durven (derde dimensie), vertrouwen en mediteren (vierde dimensie).

 

Wat de vijfde dimensie inhoudt? Bewustwording van het grotere geheel. Je kunt los van jezelf naar de wereld kijken en onvoorwaardelijke liefde ervaren.

 

Hoe herken je de derde, vierde en vijfde dimensie in het dagelijkse leven?

 

De eerste tot de derde dimensie

De eerste en tweede dimensie gaan over waarnemen, oerdriften, aarden en je fysiek. Vergelijkbaar met het eerste en tweede chakra. Die dimensies ervaren we allemaal, net als de derde dimensie. De derde dimensie is een bewustzijnsstaat van onder meer fysieke en emotionele ervaring, confrontatie, materiële armoede en rijkdom. Vallen en weer opstaan. Iemand die alleen de eerste drie dimensies bewust ervaart, leert door te doen en heeft nog niet veel op met bijvoorbeeld dromen, meditatie en de innerlijke stem.

 

Vierde dimensie

Iemand die de vierde dimensie bewust ervaart, leeft – uiteraard – nog steeds volop, maar staat ook stil. Tijd is een relatief begrip geworden. Het huidige moment is het belangrijkste. De tijd waarin we nu leven, met de hoeveelheid yoga- en meditatielessen en de mogelijkheid om te pas en te onpas op jezelf te reflecteren, is typerend voor de vierde dimensie. Vertrouwen hebben – onafhankelijk van waar je in gelooft – hoort bij deze dimensie. Weten dat wat je ook overkomt, je sterk genoeg bent dat te overwinnen.

 

Vijfde dimensie

Als je wel eens in diepe meditatie geweest bent, ken je misschien het gevoel van uitzoomen. Je kijkt op afstand. Niet alleen naar je eigen leven, maar naar het leven op zich. Je ervaart dat je onderdeel bent van een groter geheel en weet dat dat je niet minder belangrijk maakt. Voorwaardelijk maakt plaats voor onvoorwaardelijk. Je ego tempert en je leeft volledig vanuit je hart. Je kent de kracht van intenties, doelen en affirmaties en hoeft in principe niet te bewegen om op zoek te gaan. Alle antwoorden vind je in jezelf.

 

We leven in een bijzondere tijd. De aarde -en daarmee de mensheid- bevindt zich in een overgangsperiode. Een trillingscyclus van 25.000 jaar die weer begonnen is. We hebben de duistere Kali Yuga verlaten en zijn onderweg naar de gouden Satya Yuga.

We zijn met andere woorden van de 3e dimensie, die de frequentie van angst en macht in zich heeft, naar de 5e dimensie van liefde en compassie onderweg. In begrijpelijker taal: we bewegen ons van angst naar liefde.

 

Ontwaken

Op dit moment zitten we middenin die overgang: ze is al decennialang voelbaar, maar sinds 2012 echt aan het oppervlak gekomen. Mensen worden massaal wakker. De een na de andere. Over de gehele planeet ontwaken mensen. Mensen op straat, mensen die binnen overheden of juist binnen reguliere bedrijven werken, mensen in het onderwijs of in de zorg… Arme mensen, rijke mensen… ze ontwaken massaal.

Lichtwerkers zijn in grote getale geïncarneerd in deze periode om de ontwakende mensheid te faciliteren het ontwakingsproces. Ook hoogontwikkelde wezens, vanuit allerlei sterrenstelsels, hebben de oproep van Moeder Aarde gehoord en zijn als mens geïncarneerd om te helpen.

De ene golf Nieuwetijdskinderen volgt de andere op. Moeder aarde heeft niet voor niets een roep om hulp het Universum ingestuurd. De duisternis slaat om zich heen en voert een achterhoedegevecht. Het duister probeert wat er nog is te vernietigen en te vervuilen en zoveel mogelijk lijden te veroorzaken. De Natuur, bossen, biodiversiteit, oceanen en lucht. Alles moet eraan.

 

De vijfde dimensie

Slavernij, mensenhandel, vluchtelingen, oorlogen: mensen blijven lijden. Terwijl dat al sinds 2012 eigenlijk niet meer nodig is, omdat we al in de vijfde dimensie zijn. En omdat ieder die zich ervoor open heeft gesteld zich al in de vijfde dimensie begeeft. Daarom hebben Lichtwerkers een driedubbele taak:

Werken aan zichzelf en hun eigen verwezenlijking in de 5e dimensie;

Faciliteren anderen in hun proces van zelfverwezenlijking in de 5e dimensie;

Schijnen een licht in het duister -daar waar de Kali Yuga nog bestaat- om haar zo snel mogelijk op te lossen.

De overgangscrisis van de overgangsfase

Het is een kwestie van tijd. De oude profetieën vertellen ons dat als 10% van de mensheid ontwaakt is, de rest van de mensheid automatisch meegaat als in een kwantumsprong. Het succes als lichtwerkers bepaalt wel hoe de mensheid aankomt in de vijfde dimensie. Het bepaalt hoeveel oorspronkelijke diersoorten er nog zijn als iedereen straks ontwaakt is. Hoeveel oerbossen nog bestaan. Hoe vervuild de lucht en oceanen zijn. Of we met mondkapjes op lopen of niet.

Natuurlijk zijn er straks technologieën om alles weer te klonen, na te maken en schoon te krijgen, maar dat haalt het niet bij het origineel. Hoe dan ook, de overgangscrisis van de overgangsfase is in volle gang. Geheimen lekken uit, ze kunnen niet meer bestaan in deze hoge trilling. Zelfs binnen de meest duistere overheden en corporates ontwaken er mensen die het van binnenuit anders gaan doen.

 

Nieuwe aarde

Spiritueel bewustzijn groeit. Mensen zoeken elkaar op en vormen samen gemeenschappen. Steeds meer plekken op aarde staan in het teken van de Nieuwe Aarde. Wat een waanzinnige tijd om mens te zijn. De mensheid bevindt zich op een tweesprong volgens de oorspronkelijke indianenvolken: licht of donker. We mogen kiezen. Maar eigenlijk is de keuze al voor ons gemaakt. En het komt goed!