Spirituele Narcist of Leraar? 

 

A narcissist 

paints a pictures of themselves as being the victim or innocent in all aspects

They will be offended by the truth 

But what is done in the dark will come to light

Time has a way of showing people's true colors

 

De spirituele wereld heeft een sterke aantrekkingskracht op narcisten. Er zijn veel mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis of narcistische trekken die actief zijn als spiritueel leraar en soms wel degelijk kwaliteiten bezitten als docent, leraar, medium etc – maar tegelijkertijd slachtoffers maken onder mensen die écht spiritueel willen groeien. Spirituele narcisten zijn er namelijk nooit op uit dat jij in je kracht gaat staan. Hoe herken je ze zo snel mogelijk?

 

Wat is een leraar?

Om even bij het begin te beginnen: alles en iedereen kan een leraar zijn. Het Universum is er een meester in ons lessen te leren, waarheden in te laten zien en inzichten te laten verkrijgen door synchroniciteit, door “toevallige” ontmoetingen, gebeurtenissen, boeken of sites die plots op onze weg komen, dieren en mensen die op ons pad komen, signalen als terugkerende symbolen en nummers, etc. In die zin is de hele wereld onze spiegel, onze leraar. De wereld laat ons ook zien wat we nog geloven – al dan niet waar. En de wereld laat ons dan ook nogal eens zien hoe het niet moet.

Wat is een spirituele leraar?

Een echte spirituele leraar is iemand die, puur vanuit het hart en het verlangen dienstbaar te zijn, totaal ontdaan van ego of eigenbelang, anderen helpt in hun eigen kracht te gaan staan.  Dat is de korte definitie. Deze is kort maar bevat de belangrijkste ingrediënten van echt leraarschap: ego-loosheid, onthechtheid, onvoorwaardelijke liefde, verlangen de ander in diens kracht en licht te laten staan en te laten stralen.

Eenheidsbewustzijn

Een echte spirituele leraar is verbonden met het eenheidsbewustzijn en is ervan doordrongen, dat wanneer één van ons opstaat en in haar licht en kracht gaat staan, wij er allemaal beter van worden, en dat het ‘t hele Universum ten goede komt.  Voor een échte spirituele leraar bestaat concurrentie niet. Een echte leraar voelt zich nooit bedreigd door de grootsheid en het licht van de ander. Integendeel, zij verheugt zich erin.

Bedreigd

Voor een spirituele narcist ligt dat heel anders. Die wil altijd de beste en de grootste zijn, voelt zich bedreigd door de schittering van anderen, en duldt geen gelijkwaardigheid. Dit geldt niet alleen voor spirituele narcisten, maar voor alle mensen op het spirituele pad die onzeker zijn, functioneren vanuit ego, de beste willen zijn en het niet dulden als de ander straalt. Hoe komt dat eigenlijk? Daarvoor moeten we even helemaal terug naar het begin…

Val uit de Eenheid

Voor de meesten van ons geldt, dat we ons bestaan begonnen zijn als onderdeel van de Goddelijke Bron en een enorm, allesomvattend Eenheidsbewustzijn. Stel je eens voor: je bent verbonden met alles en iedereen om je heen. Je voelt je volstrekt veilig. Je hoeft nergens naar te streven, niets te doen: je bent simpelweg.

Shock

En dan komt het moment dat je je schijnbaar losmaakt van de Bron, van de Eenheid. Je begint je weg als individu in dit onmetelijk grote heelal. Op het moment dat we onze reis beginnen, raken velen van ons in shock door het gevoel dat we er plotseling helemaal alleen voor staan, niet meer verbonden met onze zielenfamilie, de Bron, het Al. Ook al is het een illusie, want we zijn nog steeds verbonden, het lijkt heel echt. Dat is doodeng.

Concurrentie

Wanneer we dan onze reis als individueel geïncarneerde ziel beginnen, lijkt het alsof we er alleen voor staan. We voelen door de schok van het oertrauma en alles wat daarbij komt de verbinding met onze broeders en zusters niet meer. We zien ze niet meer als zielenfamilie. Sterker nog, we gaan ze zien als concurrentie. In de harde ‘’realiteit’’ van de strijd om overleven op aarde, is het opeens ieder voor zich. We gaan geloven dat we beter moeten zijn dan de ander om te stralen, zo groot te zijn als we zijn, de vreugde te voelen die we nog hadden toen we in de Eenheid waren.

Vijand

Door de val uit de Eenheid en de onverwerkte shock, en de overtuiging  dat we niet meer verbonden zijn met de Bron, de Eenheid, elkaar, voelen we niet meer dat wanneer de één schittert, we allemaal schitteren. We voelen de verbinding niet meer. De ander wordt in plaats van een broeder een vijand, een bedreiging. Dat is het begin van de concurrentiestrijd. En die is merkbaar in alle lagen van onze cultuur, al eeuwenlang.

Geheeld

Een échte spirituele leraar heeft de shock van het oertrauma in zichzelf geheeld, is weer bewust verbonden met de Bron en het Eenheidsbewustzijn, en voelt en weet daardoor in elke cel van haar lichaam dat wanneer één van ons schittert, het ons allemaal ten goede komt. Dat concurrentie nergens voor nodig is – het is een lachertje. Waarom concurreren met een deel van je eigen Goddelijke Zelf?

Kanttekening

Eén kanttekening is hierbij wel op zijn plaats: het begrip Eenheid op zich wordt in de spirituele wereld helaas ook weer vaak misbruikt door mensen die het oertrauma in zichzelf nog lang niet geheeld hebben, en zich nog lang niet met het eenheidsbewustzijn en hun ware stralende Zelf verbonden hebben. In de retoriek van die nog niet geheelde individuen wordt eenheid oneigenlijk gebruikt als excuus en verantwoording voor grenzeloosheid, energiediefstal en grensoverschrijdend gedrag – vanuit ego. Onderscheidingsvermogen is hierbij dus zeer op zijn plaats.

Spiritueel narcisme

Om terug te komen op spiritueel narcisme: spirituele narcisten zijn bij uitstek degenen die het oertrauma in zichzelf nooit geheeld hebben, en zich proberen te vullen met de energie van de ander. Dat kan zijn in de vorm van bewondering, aandacht, geld, de ander zover krijgen dat ze de eigen persoonlijkheid opgeeft en wijdt aan het voeden van het ego van de spirituele narcist… de spirituele narcist wil de held zijn, niet onbaatzuchtig en ten bate van de ander maar om de bewondering die hij ervoor verwacht. Hij doet er alles voor om de pijn van zijn eigen leegte niet te voelen.

 

 

Kenmerken van spiritueel narcistische leraren

 

Een spiritueel narcistische leraar wil eigenlijk niet dat je in je kracht gaat staan en je ware potentieel waarmaakt.
Dit is naar mijn mening de grootste alarmbel. Gaat je leraar opeens koel doen, je afwijzen, saboteren, vervelend doen, je subtiel vernederen, kleineren of zwart maken wanneer je sprongen maakt in je groei of je eigen kwaliteiten waarmaakt en je daarbij op eigen benen gaat staan? Dan is de kans groot dat je te maken hebt met een narcist.

 

Een spiritueel narcistische leraar duldt geen tegenspraak
Ook een grote alarmbel. Een echte spirituele leraar laat je zelf nadenken, groeien, tot bewustwording komen, en vindt het prima als je een andere mening hebt. Maar een spirituele narcist kan er niet tegen wanneer je er een andere mening op nahoudt dan haar, of haar openlijk tegenspreekt – dat zul je merken, subtiel… of niet zo subtiel.

 

Een spiritueel narcistische leraar wil je afhankelijk houden
Er is altijd wel een volgende cursus, workshop, opleiding, lezing te volgen – volgens de spirituele narcist ben je nooit klaar om op eigen benen te gaan staan. Op allerlei manieren zal hij je ervan blijven doordingen dat je hem nodig hebt – dat je er nog niet klaar voor bent het zelf te doen – maar de waarheid is, dat de spirituele narcist bang is jou als discipel te verliezen. Hij voedt zich namelijk met jou. Hij teert op jouw bewondering, de grootsheid die je op hem projecteert, jouw onverdeelde aandacht, idealisering, geld – niet dat het verkeerd is dat een echte leraar geld vraagt voor diens diensten. Dat is niet meer dan normaal. Het is pas een alarmbel als de leraar je niet wil loslaten.

 

Een spiritueel narcistische leraar gaat over grenzen
Grenzeloosheid is eigenlijk het tegenovergestelde van Eenheidsbewustzijn – een valse manier waarop een narcist probeert de schijn van Eenheid te wekken en te ervaren. Spirituele narcisten neigen ernaar, zich grensoverschrijdend te gedragen om hun discipelen aan zich te binden. Dit doen ze bijvoorbeeld door ze te vleien, ze in hun privéleven toe te laten, of zich in het  privéleven van hun discipelen te dringen, cadeautjes te geven, met ze uit eten te gaan, kleine gunsten te verlenen. Het lijkt allemaal in eerste instantie niet zo erg, maar het gaat over de grenzen van professioneel gedrag, wordt sluipenderwijs erger en is nooit zonder verborgen eigenbelang aan de kant van de narcist. In feite is het een vorm van grooming. Daarom is gedrag dat over de grenzen van zuivere professionaliteit gaat altijd een alarmbel en een signaal om goed op te laten: heb ik te maken met een manipulatieve spirituele narcist of iemand die gemotiveerd wordt door ego?

 

 

 

Het belang van het onderkennen van spiritueel narcisme

De belangrijkste reden dat het in de spirituele wereld van levensbelang is spiritueel narcisme, vooral onder leraren, te herkennen is dat het je ondergeschikt maken aan een narcist je altijd veel energie, hartenpijn, tijd en geld kost en nooit tot meesterschap leidt – behalve in de zin dat je er veel, heel veel van kan leren over hoe het niet moet.

 

En dat op zich is natuurlijk weer een fantastische les – maar wel één die gepaard gaat met veel pijn, energie en moeite. Op het moment dat je je realiseert dat je te maken hebt met een spiritueel narcistische leraar, is het tijd om op je eigen benen te gaan staan, spiritueel volwassen te worden en je te verbinden met je eigen stralende Zelf.  Het is tijd om je eigen autoriteit, leiderschap en meesterschap op te eisen. Het is tijd om je eigen zielekwaliteiten neer te zetten en te gaan stralen – je hebt er recht op, net als iedereen.