Aarde, Vuur, Water of Lucht Teken

 

De tekens van de dierenriem zijn in vier groepen ingedeeld die we de vier elementen noemen: vuur, aarde, lucht en water. Elk element bevat drie tekens van de dierenriem.

 

Vuur: Ram, Leeuw, Boogschutter
Aarde: Stier, Maagd, Steenbok
Lucht: Tweelingen, Weegschaal, Waterman
Water: Kreeft, Schorpioen, Vissen

 

Deze vier elementen vertegenwoordigen vier verschillende manieren waarop je je kunt oriënteren. Het element waartoe je behoort, vertelt op welke manier je van nature naar de wereld kijkt, heel vanzelfsprekend en vanaf het moment dat je ’s ochtends je ogen opendoet. Door die manier van kijken ervaar je ongemerkt een vorm van zekerheid en houvast. 

Vuur

Vuur is altijd op zoek naar mogelijkheden. Hij heeft weinig oog voor wat hem concreet omgeeft, maar ziet ogenblikkelijk de grote lijn: waar zou iets vandaan kunnen komen, of: wat kun je er allemaal mee doen? Hij kan grote ideeën en mogelijkheden voor de toekomst zien, maar vergeet wc-papier te kopen. Zolang hij het idee heeft dat er nog ruimte en mogelijkheden zijn, kan vuur het leven aan en ervaart hij zekerheid. Routine en alles wat zijn bewegingsruimte beperkt is voor hem een probleem: het beperkt dan zijn mogelijkheden.

Aarde

Aarde heeft juist een uitstekend oog voor de concrete werkelijkheid. Aarde krijgt juist zekerheid door zich te oriënteren op alles wat met de zintuigen waarneembaar is. Hij heeft daardoor een goed oog voor kleuren, vormen en verhoudingen, en dus oog voor de wereld van de materie. Hij hoeft overigens helemaal geen materialist te zijn, maar koerst wel op zijn zintuiglijke indrukken: hoe ziet iets eruit? Wat is de kwaliteit? Van welk materiaal is het gemaakt? Aarde moet altijd wennen aan nieuwe dingen: hij moet ze eerst een vaste plaats in zijn leven geven.

Lucht

Lucht probeert alles altijd logisch te begrijpen en krijgt zekerheid door te weten of iets klopt of niet klopt. Hij zoekt naar het waarom van de dingen en vindt rust in logica. Hij kan ergens binnenkomen en in een flits al zien of de ruimte logisch is ingedeeld of niet. Luchttekens zijn daarom vrij mentaal gericht en hebben moeite met alles wat niet te beredeneren is. Dat is de reden dat ze, hoewel ze beslist wel gevoel hebben, niet goed om kunnen gaan met emoties, omdat daaraan doorgaans elke logica ontbreekt.

Water

Water tenslotte ontleent zekerheid aan wat iets of iemand gevoelsmatig losmaakt of betekent. Iets voelt goed of niet goed, en als water iets op die manier een plaats heeft kunnen geven, dan kan hij verder. Ook als hij vindt dat iets heel slecht voelt, geeft dat toch rust, want hij weet op basis van zijn gevoelsoriëntatie dan waar hij staat en hoe hij het een plek kan geven. Water kan dingen aanvoelen, maar heeft moeite om dat vervolgens logisch uit te leggen. Je voelt toch dat het zo zit! Een bepaalde gevoelsindruk kan voor hem heel veelzeggend zijn en hij kan subtiliteiten pakken die een ander minder snel ziet.